Jeugd

Welkom bij de Jeugd van The Light Ministries International

Wij hechten veel waarde aan jeugdwerk. We willen jongeren graag toerusten om op een positieve manier antwoord te vinden op actuele vragen rondom ons dagelijks leven en alles wat daarbij komt kijken. Onze inspiratie daarbij is het geloof in God en de Bijbel. Onder jeugd verstaan wij alle jongeren van 12 jaar tot en met 22 jaar.

Zin om leeftijdsgenoten te ontmoeten, vriendschappen op de te bouwen,  te leren en dingen met elkaar te delen? Bij The Light Ministries International ben je van harte welkom! Elke maandag hebben wij online bijbelstudie van 19:00 uur -20:00 uur

Naast de Bijbelstudies  organiseren wij activiteiten zoals jeugdavonden en jeugddiensten! Wil je meer weten? Neem contact met ons op. Onze wens is dat bij jou het verlangen ontstaat om Jezus te leren kennen en om Hem te willen volgen. In het jeugdwerk zal je de veiligheid ervaren die nodig is om jezelf te kunnen zijn zonder dat je ge-/veroordeeld wordt.