Bestuur

Samenstelling bestuur The Light Ministries

Bestuursleden:

Voorzitter: Istella Johannes

Penningmeester:  Melvina Loreta Vollewens – Simon

Secretaris:  Jonathan Ramon Edsel Johannes

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur van Stichting The Light Ministries International ontvangen geen bezoldiging, noch onmiddellijk noch middellijk. Onze Stichting is geheel financieel onafhankelijk. Zij heft geen belasting of andere contributies.