Onze Missie

Doel:


Het verkondigen en verspreiden van het evangelie van Jezus Christus , het bieden van sociale en maatschappelijke ondersteuning aan jongeren, ouderen en aan mensen die minder bedeeld zijn en/of mensen die daar behoefte aan hebben, ondersteunen  van mensen in ontwikkelingslanden.

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van religieuze bijeenkomsten lezingen, Bijbelstudies, het bieden van pastorale zorg en ondersteuning,  het organiseren van sociaalmaatschappelijke activiteiten: workshops, cursussen, huiswerkbegeleiding en/of bijeenkomsten, het werven van fondsen, goederen en/of levensmiddelen ten behoeve van de doelstellingen, het verstrekken van en bieden van informatie, advies en/of begeleiding onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media, samenwerken met diverse organisaties en  instellingen. Wilt u ons een donatie doen  of sponsoren? Dan is deze uiteraard van harte welkom. Onze bankrekening is: The Light Ministries International NL38RABO0330549375

Of anders neem contact met ons op: info@thelightministries.nl