Beleidsplan

Ons doel

Naast het maken en begeleiden van discipelen, bieden wij sociale en maatschappelijke ondersteuning aan jongeren en ouderen. Hierbij richten we vooral op mensen die zich eenzaam voelen, minderbedeelden die ondersteuning nodig hebben. Binnen onze gemeente hebben we contact met deze mensen en proberen hen ook buiten onze kerkdiensten te ondersteunen. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van religieuze bijeenkomsten lezingen, Bijbelstudies, het bieden van pastorale zorg en ondersteuning, het organiseren van sociaal maatschappelijke activiteiten: workshops, cursussen, huiswerkbegeleiding en/of bijeenkomsten, het werven van fondsen, goederen en/of
levensmiddelen ten behoeve van de doelstellingen, het verstrekken van en bieden van informatie, advies en/of begeleiding onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media, samenwerken met diverse organisaties en instellingen. Als gemeente houden we altijd rekening dat onze verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst zijn.

Wij bieden de volgende diensten

● Maatschappelijk dienstverlening/ social werk
● Zorg en begeleiding
● Jongerenwerk en huiswerkbegeleiding/ondersteuning
● Bijbelstudies en gebedsavonden
● Muziekworkshops

The Light Ministeries is een gemeente die toegankelijk is voor iedereen. Mensen van verschillende etniciteiten en religieuze en/of culturele achtergronden zijn welkom. Wij maken geen onderscheid in mensen en discrimineren niet. Onze kerkdiensten zijn elke zondag van 15:00-17:00 en sluiten met fellowship en een maaltijd.

Werk en uitvoering

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken verspreiden we kennis aan de hand van voorlichtingen en workshops, verlenen we zorg en begeleiding aan ouderen en jongeren door huisbezoeken en telefonisch bereikbaar te zijn, en leggen we contacten met kerken, organisaties en derden die ons daarbij kunnen ondersteunen. We hebben een netwerk opgezet van vrijwilligers die praktische hulp bieden, zoals het doen van boodschappen, maaltijden bereiden, transport regelen, organiseren en plannen van workshops etc.

Maatschappelijk dienstverlening/ social werk

De gemeente biedt ondersteuning voor mensen met een kwetsbaarheid op psychisch of psychosociaal gebied. Deze mensen kunnen beperkt meedoen in de samenleving. Er kan hierbij sprake zijn van isolement, uitsluiting en dakloosheid. De gemeente biedt hulp voor diverse maatschappelijke kwesties als;
● Geestelijke beperking
● Verslaving en dakloosheid
● Mensen met een migratieachtergrond
● Problemen door (seksueel) geweld of criminaliteit
● Vragen en ondersteuning, regelingen, uitkeringen of geldzaken.

Bij complexere behoeften schakelen we hulp in bij gelicenseerde artsen en/of psychologen. Bij vermoeden van ernstige en/of levensbedreigende problemen schakelen we de politie in. Zorg en begeleiding Naast maatschappelijke zorg bieden we ook extra ondersteuning voor mensen binnen en buiten onze gemeente die een luisterend oor nodig hebben. Hierbij staat empathie, respect en privacy centraal. Na de diensten is er mogelijkheid om gesprekken in te plannen om in een privé setting over bepaalde problemen te kunnen discussiëren en hier counseling voor te ontvangen.
● Gezins-en relatieondersteuning; gezinsopvoeding, huwelijksrelaties en
communicatievaardigheden
● Hulp na scheiding, overlijden of ontslag
● Problemen op school en werk

Bij complexere behoeften schakelen we hulp in bij gelicenseerde artsen en/of psychologen. Jongerenwerk en huiswerkbegeleiding/ondersteuning Onze gemeente biedt ondersteuning aan studenten in de gemeenschap bij hun schoolwerk, door het creëren van een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen en jongeren kunnen leren. Hierbij wordt de band tussen kerk en lokale scholen en gezinnen versterkt. De doelgroep die in aanmerking komt voor huiswerkbegeleiding zijn kinderen van 8 tot 18 jaar. Onze vrijwilligers bieden ondersteuning bij diverse vakken. Daarnaast helpen wij ook bij het plannen, organiseren en het dragen van verantwoordelijkheid. Naast huiswerkbegeleidingen geven wij ook extra aandacht voor andere zaken waar jongeren hulp en ondersteuning bij kunnen krijgen.

Dit kan zijn bij problemen als;

● Pesten
● Seksualiteit
● Problemen op school, met vrienden of familie
● Angst en stress
● Depressieve gevoelens en gedragsproblemen.

Naast de jongerenwerk en huiswerkbegeleiding worden er regelmatig jeugddiensten/conferenties gehouden.
Bijbelstudies en gebedsavonden Naast onze kerkdiensten hebben we elke woensdagavond bijbelstudie voor leden die meer kennis willen krijgen in de bijbel en worden ze opgeleid in discipelschap. Wij bieden bijbelstudies voor kinderen en voor volwassenen. Voor mensen die gebed nodig hebben of voor anderen willen bidden, bieden wij op vrijdagavond en zaterdagnacht bidstond aan.

Muziekworkshops

Muziek staat tijdens onze kerkdiensten centraal. Daarom bieden wij muziekworkshops aan als doel om mensen van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus samen te brengen om hun liefde voor muziek te delen, nieuwe vaardigheden te leren en een gemeenschapsgevoel te bevorderen door samen God te aanbidden. Deze workshops bieden een veilige en
ondersteunende omgeving waarin deelnemers hun muzikale talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en delen met anderen.

Instrumentele Workshops

● Beginnerslessen: Biedt workshops aan voor beginners om basisvaardigheden op instrumenten zoals piano, bas of drums te leren.

Zangworkshops

● Zangtechnieken: Deelnemers leren over stembeheersing, ademhalingstechnieken en toonhoogtes.
De workshops zijn laagdrempelig zodat mensen van alle achtergronden en vaardigheidsniveaus kunnen deelnemen.
De wijze van het werven van inkomsten. Onze gemeente is geheel afhankelijk van giften en eigen bijdragen, ook wel offers die worden geschonken volgens Deuteronomium 14:24. De gemeente wil fondsen gaan werven ten behoeve van de stichting. De bijdragen zijn geheel vrijwillig. Het behalen van winst wordt niet beoogd